Uutta hankintalakia kommentoivat Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola ja Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Marko Silen. Heidän lisäkseen laista kertoo tarkemmin tuonnempana myös Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko.

Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

ISSN 2342-4605

Kuva: © Eduskunta

Eduskunnan täysistunto hyväksyi uuden hankintalain 13.12. Laki astui voimaan 1.1.2017.

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Uusi hankintalaki yksinkertaistaa julkisia hankintoja

ja tuo lisää joustavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola on sitä mieltä, että hankintayksiköiden kannalta keskeisimmät uudistukset toivat tullessaan julkisten hankintojen yksinkertaistumisen kansallisten kynnysarvojen nostamisen kautta.

  Myös hankintojen aikaisempaa joustavammat säännöt esimerkiksi neuvottelujen käymisestä hankintamenettelyn aikana, tarjousten täsmentämisestä, sekä täydentämisestä ja hankintapäätösten perusteluvelvollisuudesta ovat keskeisiä uudistuksia.

  - Yritysten kannalta katsoen merkittävimmät muutokset koskevat pienten ja keskisuurten yritysten parantuneita  osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi hankintojen jakamissääntelyn kautta.

Myös hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta muuttui.

  Ukkola on myös sitä mieltä, että edellisen lain aikana hankintapäätöksissä runsaasti käytetty halvin hinta voi muuttua eräissä hankinnoissa enemmän laatua korostavaksi uuden halvimman hinnan perusteluvelvollisuuden kautta.

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017.

 

Koko juttu: hankinnat

Johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari

 Esimerkiksi saksalaisten yritysten kasvaminen keskisuuriksi tai suomalaisittain suuriksi yrityksiksi on helpompaa kun niiden kotimarkkinat ovat yli 15 kertaa suuremmat kuin Suomessa.

Markkinoiden kehittymistä voi  kuitenkin edesauttaa. Yksi keino kehittää markkinoita ovat julkiset hankinnat.

Julkisten hankintojen tulisi luoda edellytyksiä etenkin pienten- ja keskisuurten yritysten kehittymiselle sekä uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönotolle.

 

Koko juttu: hankinnat