Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

ISSN 2342-4605

Julkisten hankintojen konkari muistelee menneitä

Eläkkeelle jo jokin aika sitten siirtynyt hankintajohtaja Anssi Rajasärkkä muistelee tässä kirjoituksessaan entisiä työaikojaan hankintajohtajana julkisten hankintojen parissa ja perustamansa Halolehden ja sen verkkosivuston toimintaa tärkeänä tiedon välittäjänä.

 

Nyt jo 75-vuotiaaksi ehtinyt Rajasärkkä on päättänyt olla tämän jälkeen puuttumatta hankinta-asioihin, mutta jatkavansa maakuntalehden vapaaehtoisbloggarina aina kun siihen aiheetta ilmenee.

 

Samalla hän etsii hyvän maineen ansainneelle Halojulkaisulle työn jatkajaa.

 

Lue koko juttu

Anssi Rajasärkkä

Katariina Huikko:

Uusii hankintalaki johtanut useisiin kysymyksiin

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden alusta. Sen mukana alkoi myös uuden soveltamisen aikakausi. Ensimmäisten kuukausien aikana uusi laki on näkynyt hankintaa koskevassa neuvonnassa uudentyyppisinä kysymyksinä: on kysytty peruskysymyksiä kynnysarvoista ja siitä, mistä uuden lain liitteen E löytää.

Lisäksi kysyjiä ovat mietityttäneet yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD sekä uuden lain velvoite tarkastaa tarjoajalta sekä tämän johtohenkilöiltä hankintalain mukainen rikosrekisteriote.

Kansallisten hankintojen kilpailuttamista koskevat väljemmät menettelysäännöt ovat aiheuttaneet ihmetystä ja uudenlaista vastuuta.

Myös muutoksenhaku uusine valitusosoituksineen sekä hankintoihin liittyvä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta kuuluvat usein kysyttyjen listaan.

Lue lisää: Pääkirjoitus

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, johtava lakimies  Katariina Huikko.

Pauliina Juntunen:

Lain soveltamista hankintayksikön arjessa

Hankintayksikköjen pitkään odottama hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017 lopulta jopa hieman yllättäen.

Nyt sitä on jo ehditty soveltamaan kolmisen kuukautta. Käytännön työ on säilynyt pitkälti entisellään: markkinakartoituksia tehdään, teknisiä vuoropuheluja pidetään, hankinta määritetään kohdilleen ja laaditaan lopullinen tarjouspyyntö. Lopulta tarkistetaan ja vertaillaan saapuneet tarjoukset sekä solmitaan voittaneiden toimittajien kanssa sopimukset.

 

Hankintaprosessi on siten edelleen hyvin samanlainen kuin ennenkin. Onnistuneiden ja vaikuttavien hankintojen tekemiseen tarvitaan osaamista ja kokemusta, joka monilta osin on kerätty vanhan hankintalain aikaan sitä soveltaen. Uudistus on kuitenkin tuonut mukanaan muutoksia, joista osa helpottaa hankintayksikön työtä, osa taas monimutkaistanee sitä ja osasta ei vielä pysty sanomaan, millaiset piirteet muutos niiden osalta todellisuudessa saa.

Lue lisää:Hankinnat

 

Lakimies Pauliina Juntunen, Kuntahankinnat.

  - Yritysten kannalta katsoen merkittävimmät muutokset koskevat pienten ja keskisuurten yritysten parantuneita  osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi hankintojen jakamissääntelyn kautta. Myös hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta muuttui.

  Ukkola on myös sitä mieltä, että edellisen lain aikana hankintapäätöksissä runsaasti käytetty halvin hinta voi muuttua eräissä hankinnoissa enemmän laatua korostavaksi uuden halvimman hinnan perusteluvelvollisuuden kautta.

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017.

 

Koko juttu: hankinnat

Johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari

Uusi hankintalaki tuo mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin