Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

ISSN 2342-4605

Katariina Huikko:

Uusii hankintalaki johtanut useisiin kysymyksiin

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden alusta. Sen mukana alkoi myös uuden soveltamisen aikakausi. Ensimmäisten kuukausien aikana uusi laki on näkynyt hankintaa koskevassa neuvonnassa uudentyyppisinä kysymyksinä: on kysytty peruskysymyksiä kynnysarvoista ja siitä, mistä uuden lain liitteen E löytää.

Lisäksi kysyjiä ovat mietityttäneet yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD sekä uuden lain velvoite tarkastaa tarjoajalta sekä tämän johtohenkilöiltä hankintalain mukainen rikosrekisteriote.

Kansallisten hankintojen kilpailuttamista koskevat väljemmät menettelysäännöt ovat aiheuttaneet ihmetystä ja uudenlaista vastuuta.

Myös muutoksenhaku uusine valitusosoituksineen sekä hankintoihin liittyvä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta kuuluvat usein kysyttyjen listaan.

Lue lisää: Pääkirjoitus

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, johtava lakimies  Katariina Huikko.

Pauliina Juntunen:

Lain soveltamista hankintayksikön arjessa

Hankintayksikköjen pitkään odottama hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017 lopulta jopa hieman yllättäen.

Nyt sitä on jo ehditty soveltamaan kolmisen kuukautta. Käytännön työ on säilynyt pitkälti entisellään: markkinakartoituksia tehdään, teknisiä vuoropuheluja pidetään, hankinta määritetään kohdilleen ja laaditaan lopullinen tarjouspyyntö. Lopulta tarkistetaan ja vertaillaan saapuneet tarjoukset sekä solmitaan voittaneiden toimittajien kanssa sopimukset.

 

Hankintaprosessi on siten edelleen hyvin samanlainen kuin ennenkin. Onnistuneiden ja vaikuttavien hankintojen tekemiseen tarvitaan osaamista ja kokemusta, joka monilta osin on kerätty vanhan hankintalain aikaan sitä soveltaen. Uudistus on kuitenkin tuonut mukanaan muutoksia, joista osa helpottaa hankintayksikön työtä, osa taas monimutkaistanee sitä ja osasta ei vielä pysty sanomaan, millaiset piirteet muutos niiden osalta todellisuudessa saa.

Lue lisää:Hankinnat

 

Anssi Rajasärkän jäähyväisblogi

Yli 50-vuotinen seikkailu julkisten hankintojen parissa

Yli 50 vuotta julkisten hankintojen parissa työskennellyt Anssi Rajasärkkä päättää pitkän julkisen uransa tähän kolumniin. Varsinaisesta leipätyöstään hankintajohtajana hän jäi eläkkeelle jo 10 vuotta sitten.

- Aprillipäivänä tuli täyteen kymmenen vuotta siitä, kun jäin hankintajohtajan virasta eläkkeelle 33-vuotisen kunnallisen palvelun jälkeen, ja nyt vihdoin olen herännyt huomaamaan, että on korkea aika älytä jättäytyä pois julkisten hankintojen parissa puuhastelusta ja keskittyä eläkeläispapparan rooliini.

Merkittävimpinä saavutuksinaan Rajasärkkä pitää Kuopiossa työskentelynsä aikana hankintakäytäntöjen kehittämisen, sähköisten toimintojen käyttöönoton hyödyntämällä sähköisiä katalogeja tilaustoiminnassa ja siirtymistä hankintojen organisoinnissa isäntäkuntamalliin Kuopion seudulla. Sähköiset toiminnat mahdollistivat mm. ensimmäisen käänteisen huutokaupan toteuttamisen julkisissa hankinnoissa. Eläkkeelle jäädessään hän kaavaili parhaaksi julkisten hankintojen organisointimuodoksi osakeyhtiömallia tarpeettoman byrokratian vähentämiseksi ja toiminnan joustavuuden lisäämiseksi.

Siirry blogiin tästä

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Uusi hankintalaki yksinkertaistaa julkisia hankintoja

ja tuo lisää joustavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola on sitä mieltä, että hankintayksiköiden kannalta keskeisimmät uudistukset toivat tullessaan julkisten hankintojen yksinkertaistumisen kansallisten kynnysarvojen nostamisen kautta.

  Myös hankintojen aikaisempaa joustavammat säännöt esimerkiksi neuvottelujen käymisestä hankintamenettelyn aikana, tarjousten täsmentämisestä, sekä täydentämisestä ja hankintapäätösten perusteluvelvollisuudesta ovat keskeisiä uudistuksia.

Lakimies Pauliina Juntunen, Kuntahankinnat.

  - Yritysten kannalta katsoen merkittävimmät muutokset koskevat pienten ja keskisuurten yritysten parantuneita  osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi hankintojen jakamissääntelyn kautta. Myös hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta muuttui.

  Ukkola on myös sitä mieltä, että edellisen lain aikana hankintapäätöksissä runsaasti käytetty halvin hinta voi muuttua eräissä hankinnoissa enemmän laatua korostavaksi uuden halvimman hinnan perusteluvelvollisuuden kautta.

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017.

 

Koko juttu: hankinnat

Johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari

Uusi hankintalaki tuo mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin