Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

ISSN 2342-4605

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko:

Sote etenemässä toimeenpanovaiheeseen

Sote-uudistus on edennyt vaiheeseen, jossa lainvalmistelu alkaa olla loppusuoralla. Lait etenevät eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa. Uudistuksen painopiste siirtyy toimeenpanoon.

 

  Viime vuoden ajan olemme täsmentäneet ja hioneet sote-uudistuksen lainsäädäntöä. Etenkin tämä on koskettanut valinnanvapautta. Valinnanvapauden osalta keskeistä on se, että potilaan ja asiakkaan palveluketju on saumaton ja tieto kulkee sujuvasti.

 

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen on toteutettavissa pohjautumalla maakunnan omaan tai yksityiseen palvelutuotantoon sekä asiakkaan valinnanvapauteen. Valinnanvapaus kattaa etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut.

  Valinnanvapauden keskiössä on asiakas, jolla on entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisuus valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia.  Lue lisää

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio:

Tulevaisuuden kunta

ei synny itsestään

Maakunta- ja sote-uudistusta on tehty jo pitkään. Aikataulukin on mennyt uusiksi.

 

  Nyt tavoite on, että Eduskunta hyväksyy suuret uudistuslakipaketit alkukesästä, kesällä meillä on uudet maakunnat ja ensimmäiset maakuntavaalit käydään lokakuussa.

 

  Uudistuksen tiellä on kuitenkin vielä monta mutkaa ennen kuin puhemiehen nuija kumahtaa pöytään Arkadianmäellä.

Uudistusta tehtäessä tuntuu unohtuvan usein sen toinen puoli eli tulevaisuuden kunta.

 

  Voidaankin sanoa, että maakunta- ja soteuudistus on yhtä paljon kuntauudistus.

 

Lue lisää

Hanna Tainio varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto.

Julkisten hankintojen konkari muistelee menneitä

Eläkkeelle jo jokin aika sitten siirtynyt hankintajohtaja Anssi Rajasärkkä muistelee tässä kirjoituksessaan entisiä työaikojaan hankintajohtajana julkisten hankintojen parissa ja perustamansa Halolehden ja sen verkkosivuston toimintaa tärkeänä tiedon välittäjänä.

 

Nyt jo 75-vuotiaaksi ehtinyt Rajasärkkä on päättänyt olla tämän jälkeen puuttumatta hankinta-asioihin, mutta jatkavansa maakuntalehden vapaaehtoisbloggarina aina kun siihen aiheetta ilmenee.

 

Samalla hän etsii hyvän maineen ansainneelle Halojulkaisulle työn jatkajaa.

 

Lue lisää

Anssi Rajasärkkä

Katariina Huikko:

Uusii hankintalaki johtanut useisiin kysymyksiin

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden alusta. Sen mukana alkoi myös uuden soveltamisen aikakausi. Ensimmäisten kuukausien aikana uusi laki on näkynyt hankintaa koskevassa neuvonnassa uudentyyppisinä kysymyksinä: on kysytty peruskysymyksiä kynnysarvoista ja siitä, mistä uuden lain liitteen E löytää.

  Lisäksi kysyjiä ovat mietityttäneet yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD sekä uuden lain velvoite tarkastaa tarjoajalta sekä tämän johtohenkilöiltä hankintalain mukainen rikosrekisteriote.

  Kansallisten hankintojen kilpailuttamista koskevat väljemmät menettelysäännöt ovat aiheuttaneet ihmetystä ja uudenlaista vastuuta.

  Myös muutoksenhaku uusine valitusosoituksineen sekä hankintoihin liittyvä Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta kuuluvat usein kysyttyjen listaan.

Lue lisää

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön päällikkö, johtava lakimies  Katariina Huikko.

Pauliina Juntunen:

Lain soveltamista hankintayksikön arjessa

Hankintayksikköjen pitkään odottama hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017 lopulta jopa hieman yllättäen.

Nyt sitä on jo ehditty soveltamaan kolmisen kuukautta.   Käytännön työ on säilynyt pitkälti entisellään: markkinakartoituksia tehdään, teknisiä vuoropuheluja pidetään, hankinta määritetään kohdilleen ja laaditaan lopullinen tarjouspyyntö. Lopulta tarkistetaan ja vertaillaan saapuneet tarjoukset sekä solmitaan voittaneiden toimittajien kanssa sopimukset.

 

  Hankintaprosessi on siten edelleen hyvin samanlainen kuin ennenkin. Onnistuneiden ja vaikuttavien hankintojen tekemiseen tarvitaan osaamista ja kokemusta, joka monilta osin on kerätty vanhan hankintalain aikaan sitä soveltaen. Uudistus on kuitenkin tuonut mukanaan muutoksia, joista osa helpottaa hankintayksikön työtä, osa taas monimutkaistanee sitä ja osasta ei vielä pysty sanomaan, millaiset piirteet muutos niiden osalta todellisuudessa saa.

Lue lisää

 

Lakimies Pauliina Juntunen, Kuntahankinnat.

Johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari

Uusi hankintalaki tuo mahdollisuuksia innovatiivisiin hankintoihin

Kuva: Viivi Myllylä, valtioneuvoston kanslia