Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

ISSN 2342-4605

Kuva: © Eduskunta

Eduskunnan täysistunto ei ole vielä saanut päätettäväkseen valiokuntalausunnoille lähettämäänsä esitystä uudeksi hankintalaiksi. Tämän hetken tavoitteena on tehdä päätös  loppuvuoden aikana.

Hankintalain käsittely eduskunnassa loppusuoralla

Esitys hankintalain kokonaisuudistukseksi ei tule eduskunnan täysistunnon käsittelyyn vielä 20.10., kuten aikaisemmin ennakoitiin. Tämä johtuu valiokuntakäsittelyn aikatauluista.

  Talousvaliokunnan esityslistalla asia oli 19.10. mutta se ei ei ollut vielä tuolloin saanut käsiteltäväkseen muiden lakia käsittelevien erikoisvaliokuntien lausuntoja.

  Lausuntopyynnöt on lähetetty myös perustuslakivaliokunnalle, hallintovaliokunnalle, liikenne ja viestintävaliokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle.

 Yleisen käsityksen mukaan Suomi on niiden muutaman viimeisen EU:n jäsenmaan joukossa, jotka eivät vielä ole ratifioineet

uusia direktiivejä (2014/23/EC, 2014/24/EC, 2014/25/EC) kaikilta osin.

  Käsitys on ainakin tällä hetkellä väärä. Halolehden saamien tietojen mukaan merkittävälllä osalla EU-maita on mennyt odotettua pitempään kyseisten hankintalain  direktiivien hyväksymisessä.

  Alun perin uuden hankintalain piti astua voimaan EU:n alueella  direktiivien asettamaan määräaikaan 18.4.2016 mennessä. Suomessa tavoitteena on, että uudesta lainsäädännöstä saataisiin aikaan päätös loppuvuodesta 2016.

Katso tästä mitkä maat ovat jo hyväksyneet uuden hankintalain ja missä se on vielä hyväksymättä.

Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko:

Rakennuspalikat hyvään hankintaan olemassa

Takaisin ylös