Valtakunnallinen

hankintojen

ammattilehti

IS-Hankinta tähtää energia-alan  halutuimmaksi yhteistyökumppaniksi

Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko:

Rakennuspalikat hyvään hankintaan olemassa

Digipörinää julkisten hankintojen ympärillä

Julkisten hankintojen sähköistämisen ympärillä pöristään tällä hetkellä kovasti niin EU-komissiossa kuin jäsenmaissa.

  Suomessakin hankintadirektiivien voimaantulo 18.4.2016 toi mukanaan, kansallisen lainsäädännön viivästymisestä huolimatta, julkisten tarjouspyyntöjen sähköisten saatavuusvaatimuksen, toteaa Hansel Oy:n sähköisten hankintojen kehityspäällikkö Timo Rantanen.

  Kiinnostuneen  tarjoajan, tai kenen hyvänsä, on Hilmaa (www.hankintailmoitukset.fi) lukiessaan pystyttävä klikkailemaan

tarjouspyyntö itselleen verkosta.

  Tarjouspyynnön pitäisi olla joko Hilmassa, ostajaorganisaation omalla, tai muulla verkkosivulla, tai  hankintayksikön käyttämässä sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä. Suoraan tarjoajan saatavilla ja ilman kommervenkkejä.

  EU-säännöt koskevat luonnollisesti vain EU-laajuisia kilpailutuksia, mutta kun prosessia hankintayksiköissä muutetaan, eikö olisi helpompaa ottaa samat tavat käyttöön kaikissa tarjouskilpailuissa riippumatta niiden arvosta tai koosta?